Brannsikkerhet

Brannsikkerheten i byggverk er viet stor oppmerksomhet i byggeforskriftene. IPD Norway har sentral godkjenning for brannkonsept i høyeste tiltaksklasse, og sentral godkjenning av relaterte fagområder (konstruksjon, elektro, VVS, osv.). Dette fører til tverrfaglige-integrerte løsninger som er optimale for byggherren med hensyn til kostnader og sikkerhet.

IPDs styrke ligger i analyse av byggverk som ikke ligger innenfor preaksepterte løsninger i VTEK, dvs. fraviks vurderinger. Disse utføres ved komparativ analyse, risikoanalyse, beregninger, og CFD simuleringer for å bevise at bygg er minst like trygt som referansebygg som tilfredsstiller preaksepterte løsninger. Brannrådgiver har doktorsgrad og spisskompetanse innen prosjektering, risikoanalyse, CFD simulering, og beregning av brannutvikling og skade.

 

IPD utfører brannsikkerhetstjenester i alle faser av prosjekt. Tjenester inkluderer:

  • Brannteknisk prosjektering i tiltaksklasser 2 og 3 i søknadspliktige byggesaker
  • Utarbeidelse av brannkonsept i skissefase, forprosjektfase, detaljfase, og byggefase.
  • Uavhengig kontroll og sidemanns kontroll i tiltaksklasser 2 og 3
  • Analyse av byggverk i brannklasse 4 og andre bygg som ikke dekkes av preaksepterte løsninger
  • Risikoanalyse av person- og verdisikkerhet ved brann
  • CFD simulering og beregning av brann utvikling og røyk spredning
  • Simulering av rømning fra byggverk ved brann
  • Kontroll på byggeplass av branntekniske forhold og installasjoner
  • Utarbeidelse av branntegninger og rømningsplaner

 

 

Referanseprosjekter

13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.