Bygg og konstruksjon

Konstruksjonsteknikk er et vesentlig fagområde i alle byggeprosjekter. Bygninger og konstruksjoner skal stå støtt og konstrueres for å tåle vær og klimatiske forhold.

Våre medarbeidere har solid kunnskap og lang erfaring med å finne optimale løsninger for fundamentering og konstruksjoner av betong, stål og limtre. Sammen med moderne datateknologi analyseres og løses komplekse problemstillinger med beregninger og utforming som ivaretar helheten og kostnadseffektive løsninger.

 

Tjenester

  • Fundamentering
  • Utgraving, fyllingsarbeider og setningsberegninger
  • Stabilitetsberegninger
  • Jordskjelv og påvirkning av seismiske laster på konstruksjoner
  • Prosjektering i alle faser fra utvikling av konsept til utarbeidelse av arbeidstegninger og oppfølging mot byggeplass av prosjekterte løsninger
  • Rådgivning mht. byggemåte og valg av konstruktive materialer for å kunne gi kostnadsestimater samt fleksibilitet i forhold til mulige fremtidige ombygginger.
  • Uavhengig kontroll av byggteknisk prosjektering og utførelse på byggeplass.

 

 

Referanseprosjekter

13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Produksjonshall og kontorbygg
13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Produksjonshall og kontorbygg