Bygningsfysikk

Bygningsfysikk inkludert energi og miljø er et omfattende fagfelt som har fått økt oppmerksomhet de senere år. Dette avspeiler seg også i de krav som myndighetene stiller til byggverk i dag, både hva angår krav til energiforbruk, materialkvaliteter, fuktighet/fuktsikring med mer.

IPD Norway har høyt kvalifiserte medarbeidere som bistår i prosjektutvikling og prosjektering for å finne gode løsninger for å sikre god kontroll på de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Vårt fagmiljø har stor fokus på å forebygger fuktskader og sikre en lang levetid. 

 

Tjenester

  • Energiberegninger
  • SIMIEN bergeninger
  • Energisertifisering
  • Premissnotat for bygningsfysikk
  • Byggdetaljer
  • Simulering av kuldebro
  • Foreslå tiltak
  • Uavhengig kontroll