Elektroteknikk

Moderne bygg, anlegg og infrastruktur setter stadig høyere krav til gode og effektive løsninger innenfor elektro-, automasjon-, og IKT-systemer. Vårt fagmiljø har betydelig kompetanse innen disse disiplinene, og kan tilby et kompetent og fremoverlent fagmiljø med engasjement for å få frem de beste løsninger for våre oppdragsgivere.

Våre prosjekter er hovedsakelig innenfor bygg og eiendom der vi innehar alle elektrodisipliner på lavspennings- og svakstrømsinstallasjoner. Vi besitter også erfaring fra industrien.

 

Våre elektroingeniører utfører alt fra små enkle oppdrag til større kompliserte prosjekter. Vi har solid kompetanse i anvendelse av moderne digitale verktøy og har i mange år ligget i forkant når det gjelder BIM-modellering.

 

FG-sertifisert foretak for prosjektering av automatiske brannalarmanlegg, og aktiv deltakelse i normkomiteer for brannalarmsystemer SN/K 011 og talevarsling SN/K 359.

Tjenester

 • ​Tekniske utredninger
 • Økonomiske utredninger
 • Systemutredninger
 • Prosjektering i alle faser fra forprosjekt til detaljprosjekt
 • Lysanlegg
 • Brannvarsling og nødlys
 • Automasjon og styringer
 • IKT infrastruktur
 • UPS- og nødstrømsanlegg
 • Teknisk infrastruktur
 • Gate- og plassbelysning
 • Adgangskontroll og sikkerhetsinstallasjoner
 • Anleggskontroll og teknisk byggeledelse
 • FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling)
 • ITB-koordinator

 

 

Referanseprosjekter

13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Produksjonshall og kontorbygg
13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Produksjonshall og kontorbygg