Prosjektledelse

Et hvert prosjekt, stort eller lite, må ha god styring og ledelse for å oppnå krav til kvalitet, fremdrift, og økonomi. 

Prosjekteringen omfatter mange fag og involverte aktører. Prosjekteringsarbeidet må derfor ledes av kompetente prosjekteringsledere, hvis rolle er å sørge for at alle fagområder blir tilstrekkelig ivaretatt i helheten. IPD Norway har kompetente prosjekteringsledere (PRL) og prosjekteringsgruppeledere (PGL) som kan påta seg denne rollen.

 

Vi tilbyr også tjenester som byggherrens prosjektleder med kontrahering av prosjekterende og entreprenør(er) samt oppfølging til ferdigstillelse.

 

Tjenester

  • Prosjektledelse (PL)
  • Prosjekteringsledelse (PRL)
  • Prosjekteringsgruppeleder (PGL)
  • SHA-koordinator
  • Byggeledelse
  • Teknisk byggeledelse