Prosjektutvikling

En hver eiendom har et potensiale for utvikling. IPD Norway bistår eiendomsbesitter og eiendomsforvaltere med å finne den beste måten å utnytte det potensial som ligger i den enkelte unike eiendom.

 

I tett samarbeide med oppdragsgiver utvikles eiendommene med lønnsomme og bærekraftige bygninger og anlegg.