Rådgivning

Vår målsetting er å skape gode fysiske miljøer i et bærekraftig perspektiv. Vi er overbeviste om at estetiske verdier, samspill, kvalitet og miljø er nøkkelord for fremtidens byggverk og omgivelser.

Vårt prosjekteringsarbeid baserer seg på helhetstenking gjennom hele prosessen. God kommunikasjon mellom brukere, rådgivere og myndigheter er en viktig premiss for en god planprosess.
 

IPD Norway har kompetanse innen rådgivning og prosjektering på alle nivåer nivåer, fra programmering og mulighetsstudier til detalj- prosjektering og oppfølging på byggeplass og rollen som ansvarlig søker.