Varme, ventilasjon og sanitær

Vårt fagmiljø har kompetanse og lang erfaring med planlegging av VVS installasjoner i forskjellige bygningstyper. Vi bistår i alle faser av et prosjekt og søker alltid å komme tidlig inn i samarbeid med arkitekt for å løse hovedgrepene slik at det settes av tilstrekkelig plass for tekniske installasjoner.

Vi løser kontinuerlig spennende case for oppdragsgivere innen blant annet ventilasjon, oppvarming, kjøling, sanitær og slokkeanlegg og har lang erfaring med tverrfaglig samhandling med 3D modellering.

Vårt sterke BIM-miljø er ledende på området og har gjennom en rekke prosjekter vært banebrytende for å ta i bruk ny teknologi til å løse saker med tverrfaglighet og kollisjonstesting slik at tegningsunderlag som sendes ut er godt koordinert og løst opp imot andre disipliner.

 

Tjenester

 • Varmeanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Kulde- og varmepumpeanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Sprinkleranlegg og øvrige slokkeanlegg
 • Avfallsanlegg
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Fjernvarmeanlegg
 • BIM koordinator
 • Rådgivning og utredninger for byggherre
 • Utarbeide kravspesifikasjoner
 • Teknisk byggeledelse

 

 

Referanseprosjekter

13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Leilighetsbygg Horten
Produksjonshall og kontorbygg
13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Leilighetsbygg Horten