Vei, vann og avløp

Vårt fagteam på infrastruktur har solid kompetanse innen planlegging av veier samt vann og avløpssystemer for offentlige og private kunder.

De fleste tar denne type infrastruktur som en selvfølge selv om det er resultat av høye standardkrav og krever nøyaktig og god planlegging.

Våre medarbeidere bistår med prosjektering av veier og plasser, samt sørger for trygg forsyning av forbruksvann samt bortledning og håndtering av avløpsvann. Våre prosjekter de siste årene har inneholdt mange komplekse oppdrag som kombinerer løsninger for veier, plasser, fjernvarme, vann, avløp, overvann og EL-infrastruktur i grunnen. Dette koordineres opp imot plassering av bygg og andre faste installasjoner og krever planlegging med høy presisjon.

 

Vi prosjekterer også veier og uteområder, ofte i samarbeid med landskapsarkitekt, og lager detaljerte maskinstyringsfiler for utgraving og oppbygning av veilegeme. Prosjektering av Vei, vann og avløpssystemer utføres med BIM 3D modellering.

 

Tjenester

  • Vann- og avløpsledningsanlegg 
  • Trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner og høydebasseng
  • Overvannshåndtering, bortledning, drenering, fordrøyning, behandling
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Fjernvarme- og fjernkjølingsledningsnett
  • Rådgivning og hovedplanlegging vann og avløp
  • Prosjektering av komplette VA anlegg
  • Kumdetaljer og påkoplinger
  • BIM modellering av VA infrastruktur
  • Prosjektering av veier og plasser inkl. kurver og overvanshåndtering ihht. nasjonale og kommunale standarder

 

 

Referanseprosjekter

13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Produksjonshall og kontorbygg
13 Hotellbygg og 1300 suiter
Idrettsanlegg 50 000 kvm.
Produksjonshall og kontorbygg